diumenge, d’octubre 10, 2010

Festes Majors del 20 al 29 de setembre de 1953 II

Prec del Clavari Major Hermenegild Ibañez
Oh! Santa María

la del Patrocini

mare de Penàguila

Regina del Cel.

La dolça Patrona

dels nostres amors

la del Patrocini

mare de Penàguila

Regina i Senyora

de los nostres cors,

escolta benévola

aquest humil prec

d'un fill que t'adora

tant com el que més

perque fores mare

del sant pare seu,

i que sense dubte

tot ple d'alegria

desde el Cel nos veu

Oh! Santa Maria

la del Patrocini

mare de Penáguila

Regina del Cel.

Fes mareta meu

que en la meu vida

alegre o plorosa,

pobra o abundant,

en les mes grans ditxes,

o en los pijors mals

seguixca l'exemple

d'aquell bon cristià

lo sant pare meu

que doná sa vida

tan alegrement

perque la donava

per Jesús

lo diví fill teu.

Oh! Santa María

la del Patrocini
mare de Penáguila
Regina del Cel.
I fes, que algún día
a la fí del temps
els que'n esta terra
en ton Patrocini fiats
vivim i alenem
tots junts baix ton mant
molt propet de Tú
a Deu adorem
Oh! Santa María
la del Patrocini
mare de Penáguila
Regina del Cel
Penáguila, Septembre 1953