dissabte, de maig 11, 2013

Taulells devocionals III

Sant Ramon
Data: 1950
Ubicació: Plaça de Sant Ramon
Descripció:
El sant sosté a les mans la Custòdia i un palmell. Vesteix hàbit i el seu barret i una bossa amb monedes escampades a terra. En el fons sembla representar una edificació a manera de mesquita. No té orla. Emmarcat per doble tira de rajoles de to blau i, entre aquestes, peces que reprodueixen carántulas. Realitzat amb colors: groc, taronja, blau, verd, marró, vermell i blanc. Posseeix inscripcions: "SANT RAMÓN". Signatura: RAJOLES J. VILAR DAVID / MANISES. El retaule té un format vertical d'1 més 2 de 1/2 × 3 peces, les dimensions són 40 x 60 cm Té un total de 9 peces, les dimensions de cada peça individualitzada ES20 cm. La fornícula es presenta sobre una lleixa recta, dues pilastres sortints (envanets) amb zona superior motllurada i cornisa recta. Fanalet metàl · lic a l'interior.
Font: Segura Martí, JM.: "Catàleg de panells ceràmics devocionals de l'Alcoià-El Comtat (Alacant)".
Nostra Senyora del PatrociniData: aproximadamnte 1780.
Carrer: Arquebisbe Company, 6.
Descripció:
Imagende la Verge del Patrocini sobre sueloregular. La Verge porta a la mà un estendard i del seu braç penja una cadeneta que l'extrem subjecta una agulla i un objecte en forma de "S" tombada. El Nen Jesús, al seu braç, porta una Creu i sobre els seus genolls l'Esfera, i subjecta a la mà un ocellet. Als seus peus apareix un personatge amb les mans juntes i agenollat ​​(Sant Isidre Llaurador). A l'altra banda un bastó i, possiblement, una pala i rams de flors realitzat amb colors groc, taronja, blau, morat, verds, manganès i blanc. Posseeix inscripcions: "N. Sra DE PATR º / AMB UNA SALVE" El retaule té un format vertical de 3 × 4 peces, les dimensions són 60 x 80 cm. Té un total de 12 peces, les dimensions de cada peça individualitzada ES20 cm. La fornícula presenta un huecorectangular, d'escassa profunditat, obert a la fachadade la casa sota una finestra.
Font: Segura Martí, JM.: "Catàleg de panells ceràmics devocionals de l'Alcoià-El Comtat (Alacant).

Sant JosepData: principis del segle XXI
Ubicació: Plaça de l'Arbre

 
Sant Blai
Data: principis del segle XXI
Ubicació: el Portalet.
Autora: M ª Carmen Blanes Tots els taulells devocionals de Penàguila al següent enllaç:

Taulells devocionals de Penàguila