diumenge, de novembre 10, 2013

Autoria de la corona de la Mare de Déu del Patrocini

Introducció : biografia de D. Pere Domenech i inicis de la huità .
 Don Pere Domenech naix a la ciutat de València l'any 1647 , just tres anys després de l'arribada de la Mare de Déu del Patrocini .

Estava doctorat en Dret Civil i Canònic , exercint la seua vida professional com " oydor civil" de la Cancilleria Reial de València .


La seua residència habitual estava situada a la plaça Mossén Sorell de València , i la de Penàguila al carrer Sant Joan.


Fruit de les seues inquietuds i de la seua necessitat per a que les tradicions de la seua família es perllonguessin en el temps de forma perpètua , deixa constància en el seu testament atorgat el 16 de gener de 1714, que és en la seua família en la qual naix la festivitat de la Mare de Déu del Patrocini , donant el degut compliment a  la orre de Felip IV, consitent en que es celebraren festes en honor al Patrocini de la Mare de Déu a tot Espanya .


En l'article "Els origens de la Huità" ja es va parlar de forma detallada de la fundació de la huità i de la seua organització, però ens va faltar una cosa , qui va fer o donar la corona de la Verge del Patrocini ? Donació de la corona de la Verge del Patrocini.


El Dr D. Pere Domenech disposa en la seua última voluntat, que el rellotge de repetició que ha llegat en usdefruit al canonge Pere Llacer, el podrà gaudir durant tota la seua vida, però una vegada morira tornarà sota la possessió del seu hereu, tenint aquest últim la missió de vendre'l , i amb els diners aconseguits, tindrà obligació de fer una corona de plata per a la Mare de Déu del Patrocini.

Per  als més curiosos porte a col · lació una transcripció literal de la part del testament en què D. Pere ordena la confecció de la corona de la Verge del Patrocini:


 
lego al dicho Canonigo Pedro Llazer, el Relox de repetición, para que lo goze mientras viva, y en falleciendo buelva á mi heredero para que le venda, y haga una Corona de plata, con su Diadema doradas, para la Virgen del Patrocinio de dicha Capilla: y si el Canónigo los quisiee hazer, teniendose el Relox, las haga dexando á su buena disposición, y devoción la echura, y coste”. Detall de la inscripció en el llautó de la corona del Nen Jesús.
Corona del Nen Jesús.


Aquesta prova testamentària , al costat de la inscripció en llautó daurat , que es conserva a la corona del Nen Jesús, atorga veracitat a que un dels que va sufragar els costos de la confecció de la corona de la Mare de Déu del Patrocini, va ser el Dr D . Pere Domenech . No obstant aixó, la inscripció de llautó indica literalment  "La Dio el Dr D. Ped . , JLi Ase " , el que verifica que la va donar D. Pere, però que també hi ha una segona persona " JLi Ase. ", que també va contribuir al donatiu , però que no apareix en l'última voluntat del Dr D. Pere.Qui pot ser JLi Ase. ? La tradició oral de Penàguila atribueix la donació de la corona de la Mare de Déu del Patrocini únicament als barons d'Asensi , que eren en temps passats , els propietaris de la casa senyorial de l'actual estanc . De ser certa la tradició oral , " Ase. " equivaldria a Asensi, però així i tot, es desconeix
"JLi", que seria el nom del baró.
Conclusions:

 Quedant d'aquesta manera completada la tradició oral , es pot concloure que la base de la disposició testamentària junt amb la inscripció a la corona, que un dels donants és el Dr D. Pedro Domenech ("La Dio el Dr D. Ped ") , i per altra banda , la base de la tradició oral junt amb la inscripció en la corona " JLi Ase. ", indica que es pot atribuir als barons de Asensi.Corona de la Mare de Déu del Patrocini

Corona de dotze estrelles de la Mare de Déu del Patrocini.

 

dilluns, de novembre 04, 2013

Festivitat de la Mare de Déu del Patrocini 2013Diumenge 10 de Novembre de 2013


Programa d'activitats

08,00 hores. Cant de l'Aurora des de la plaça de l'Església. No oblideu decorar els balcons amb els cobertors de la Mare de Déu del Patrocini.

12,00 hores. Missa Solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini.

13,00 hores. Dansada a la plaça de l'Església a càrrec del Grup de Danses "Punta i Taló".