dimarts, de juliol 08, 2014

Jardí de Santos en l'any 1944

Fotografies obtingudes de l'Arxiu Municipal d'Alacant.